Antyramy Sp.z o.o.

Monopolowa 11 33-100 Tarnów

NIP 993-065-09-49

regon : 122594545

rejestracja : Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków

KRS 0000424432

kapitał zakładowy 50 000 zł

konto : 34 8805 0009 0039 4053 2000 0010