dla instytucji

Dla instytucji samorządowych i państwowych sprzedaż odbywa się na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności 14 dni.