Google+

Producenci

Zaloguj się

O czym sklep internetowy musi informować?

0

Jeśli chcesz założyć sklep internetowy, musisz dobrze poznać wszystkie przepisy prawne. Zdarza się, że pomijane są przepisy o obowiązkach informacyjnych. To poważny błąd, gdyż brak określonych informacji na stronie sklepu oraz w piśmie potwierdzającym, może spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary. Co więcej, brak wymaganych informacji zwiększa uprawnienia klienta.

 O obowiązkach przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy traktuje ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 85, poz. 459). Sprzedawca musi zamieścić w ofercie internetowej informacje określone w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta za pomocą środka porozumiewania się na odległość o:

 imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

 1. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 2. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 3. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 4. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 5. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,
 6. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 7. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 8. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 9. miejscu i sposobie składania reklamacji,
 10. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3. ustawy.

Cena

Jedną z podstawowych informacji, którą przedsiębiorca musi zamieścić, jest cena. Konsument powinien mieć możliwość poznania ceny kompletnej. Cena całkowita obejmuje wszystkie składniki kwoty do zapłaty przez klienta.

Koszty dostawy i sposób płatności

Określając w swojej ofercie koszty dostawy i sposoby płatności, trzeba mieć na uwadze art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z ustawą, niezgodne z prawem jest nakładanie na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Posługując się wykładnią językową, dochodzi się do wniosku, że przedsiębiorca nie ma prawa sprzedawać przez internet produktów z wykorzystaniem opcji płatności przelewem. UOKIK wyraził jednak w tej sprawie swoje zdanie, zgodnie z którym należy zastosować w tym przypadku wykładnię celowościową, która pozwala na dostosowanie przepisu do otaczającej nas rzeczywistości.

Na podstawie stanowiska UOKIK uznaje się, że przedsiębiorcy mają możliwość sprzedawania produktów z opcją przelewu tylko wówczas, gdy daje się konsumentowi prawo wyboru różnych form płatności, także za pobraniem. Zgodnie z powyższym prowadzenie sprzedaży internetowej wyłącznie z jedną formą płatności, jaką jest przelew, stanowi naruszenie przepisów prawa.

Charakter informacji

Warto mieć na uwadze, że wszystkie wskazane informacje kierowane są do klienta, a więc należy formułować je w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania. Każdy klient powinien pojąć sens przekazywanych informacji.

Usytuowanie informacji

Przedsiębiorca nie musi wszystkich tych informacji zamieszczać w jednym miejscu. Ważne, by klient miał do nich dostęp oraz możliwość zapoznania się z każdą z nich. E-sklep ma do dyspozycji co najmniej trzy miejsca. Część z wymienionych wyżej informacji można zamieścić już przy produkcie oferowanym przez przedsiębiorcę. Pozostałe, które dotyczą podmiotu sprzedającego w sklepie internetowym, można zamieścić w specjalnym dziale o nazwie „Kontakt”. Bardzo ważne zagadnienia regulujące reklamację oraz prawo odstąpienia od umowy zwykle zamieszcza się w dziale „Regulamin”.

WAŻNE!

 • Przekazanie przez przedsiębiorcę powyższych informacji powinno nastąpić najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy. Konsument powinien bowiem mieć możliwość zapoznania się z przedsiębiorcą, przedmiotem zakupu oraz zasadami transakcji jeszcze przed dokonaniem zakupu.

Zdjęcia przedmiotu sprzedaży

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że zdjęcia znajdujące się w sklepie internetowym to integralna część oferty. Jeśli oferta zamieszczona w e-sklepie zawiera zdjęcia, przesłany towar musi im odpowiadać. Oznacza to, że towar wybrany i kupiony przez konsumenta powinien wyglądać tak jak ten przedstawiony na zdjęciu. Może zdarzyć się jednak, iż przedsiębiorca wyraźnie zaznaczy w ofercie możliwość posiadania przez towar zamówiony różnic w stosunku do towaru przedstawionego na zdjęciu. Takie rozwiązanie odpowiada przepisom prawa.

Potwierdzenie na piśmie

Błędem sprzedawców internetowych jest informowanie klientów wyłącznie za pomocą strony internetowej. Istnieje bowiem wyraźny obowiązek potwierdzenia informacji na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Jeśli klient nie otrzyma niezbędnych informacji na piśmie, czas zwrotu towaru ulegnie wydłużeniu. Warto podkreślić, że paragon czy faktura nie spełniają tego obowiązku. Zawierają za mało informacji. Praktykuje się więc dołączanie do przesyłki kartki zawierającej wszystkie wymagane przez prawo informacje.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedaż przez internet podlega ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dlatego należy zamieścić na stronie www dodatkowe informacje. Usługodawca w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, podaje podstawowe informacje:

 • adresy elektroniczne;
 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres;
 • jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia;
 • jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna (zazwyczaj nie będzie to dotyczyło właściciela e-sklepu), której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również:
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres,
 • samorząd zawodowy, do którego należy,
 • tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany,
 • numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr,
 • informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Komentarze do wpisu (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sonda

Jak ogólnie oceniasz sposób dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Antyramy

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Waluty

Wersje językowe

Statystyki

Produktów:
1861
Kategorii:
84
Nowości:
0
Promocje:
0

Oprawa to też antyrama

Sklep internetowy Shoper.pl